Bùi Tuyết Mai

Tên thật: Bùi Tuyết Mai

Quốc gia: Việt Nam

Giới tính: Nữ

Quốc Tịch: Việt Nam