Đình Bình

Tên thật: Đình Bình

Quốc gia: Việt Nam