Hoàng Thạch

Tên thật: Hoàng Thạch

Quốc gia: Việt Nam