Mỹ Duyên Hà

Tên thật: Mỹ Duyên Hà

Quốc gia: Việt Nam